Hakkımızda

Araştırma Görevlileri Konseyi, üniversitemiz bünyesindeki 14 fakültenin araştırma görevlileri temsilcilerinin katılımı ile oluşturulur. Fakülte temsilcileri bağlı bulundukları fakültelerin yönetim kurullarına katılım sağlayarak araştırma görevlilerinin yaşadığı sorunları ve önerilerini fakülte yönetimine iletir. Üniversite temsilcisi, üniversite senatosuna tüm araştırma görevlilerini temsilen katılır. Bu toplantılarda araştırma görevlilerinin istek ve önerileri üniversite yönetimine iletir. Ayrıca konsey; araştırma görevlilerinin eğitim, araştırma, sosyal ve kültürel ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik beklenti ve istekleri görüşür ve karara bağlar.