Misyon, Vizyon ve Temel Değerler

Misyon

Araştırma Görevlileri Konseyi toplumla etkileşim içinde, insanı önceleyerek, uluslararası standartlarda eğitim vermeyi, araştırma yapmayı, hizmet sunmayı ve çözümler üretme görevini üstlenmiş olan Süleyman Demirel Üniversitesi araştırma görevlilerinin bilimsel ve idari çalışmalarında gerekli olan ihtiyaçlarının karşılanması çerçevesinde araştırma görevlilerinin haklarını gözetilmesi, isteklerini ve şikayetlerini dinleyerek çözüm yolları üretilmesi, yetkili idari ve akademik personele iletilmesi ile ilgili işlevleri üstlenmiştir. Konseyin amacı araştırma görevlilerinin bilim, sanat ve teknoloji alanlarında etkin olmalarını sağlamak amacıyla gerekli fiziksel ve sosyal ortamın sağlanması amacıyla çalışmalar yürütmektedir.

 

Vizyon

Araştırma Görevlileri Konseyi Süleyman Demirel Üniversitesi’nin araştırma görevlilerinin evrensel ölçekte bilgi, teknoloji ve hizmet üreterek, ilham ve yön veren bireyler olabilmeleri için temsil edilmeleri ve üniversitenin imkanlarından faydalanmalarını sağlamayı hedeflemektedir. Araştırma görevlileriyle irtibat halinde olarak üniversite bünyesinde çalışmakta olan araştırma görevlilerinin akademik bilimsel ve sosyal anlamda en üst düzeye ulaştırmayı hedeflemektedir.

 

Temel Değerler

Şeffaflık

Aidiyet

Üretkenlik

Adil Olma

Katılımcı Olma

Yenilikçilik

Düşünce ve İfade Özgürlüğü

Kalite